Kedelrens

Professionel kedelrens hos DAKITEK

At levere en grundig og professionel kedelrens, er en af vores hovedaktiviteter. Vi har mange års erfaring med kedelrens af såvel vand- som røgside – skal vi også hjælpe dig?

Vand- eller tørrensning?

Typisk anvender vi højtryk (vand) i forbindelse med en kedelrens, men vi kan også efter nærmere aftale foretage en tørrensning.

En kedelrens med vand er dog typisk langt mere effektivt.

Grundig kedelrens og rengøring

I forbindelse med en kedelrens bliver alle sårbare dele (brænder, gasrampe, elektriske dele m.v.) effektivt afdækket, inden kedelrensningen påbegyndes.

​Efterfølgende foretages en grundig rengøring omkring dampkedlen. Kedlen forsynes med nye pakninger og fyres op til normalt driftstryk, inden vi forlader kedelrummet.

På den måde sikrer vi os, at alt er i orden, inden vi forlader din virksomhed.

Hvorfor få en professionel kedelrens?

Der er ingen lovgivning, der dikterer, hvor tit der skal foretages kedelrensning, men grunden og årsager hertil kan være mange.

F.eks. kan en tilsodet (røgside) industrikedel have en forringet virkningsgrad, og dermed stiger brændstofs forbruget, da soden virker som et isolerende lag på hedefladen og medfører forringet varmeoverførsel mellem flamme/røggas og stålet. Tilmed øges forureningsgraden og emissions kravene vil typisk ikke kunne overholdes.

En tommelfingerregel for tilsodet røgside er, at 1 mm sod medfører et øget brændstofs forbruget med ca. 8 procent, hvilket alene bør motivere de fleste til en rensning af røgsiden og justering af brænder. En kedelrens kan derfor øge effektiviteten af din kedel.

Interval for rensning

Interval for rensning af vandsiden afhænger i stor grad af vandkvaliteten, da dårlig kedelvand medfører øget slam og belægninger i kedlen. Det er vigtigt at kedelleverandørens krav til kedelvandet overholdes og testes med jævne mellemrum. Arbejdstilsynet stiller krav til kedelvandsanalyser på dampkedler, interval herfor afhænger af graden af overvågning, dog mindst 3 gange pr. uge.

Slam kan medføre tæringer

Slam dannet i kedlen kan være aggressivt og vil kunne medføre tæringer hvor cirkulationen er ringe. Kedelsten på kedlens hedeflader virker som et isolerende lag, og mindsker varmeledningen mellem forbrænding og vandet. Ved kedelstensbelægninger vil røggastemperaturen stige, virkningsgraden falde og dermed øget udgifter til brændsel. Kedelsten kan kun fjernes ved afsyring, hvilket afhængig af kedlens størrelse (volumen), kan være en om kostelig affære, regelmæssig afsyring vil også medføre en forringelse af kedlens levetid, selvom der vi anvender inhibitor i syren.

Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt får lavet kedelrens på dine kedler. Desuden tilbyder vi også daglig pasning af kedler.

Har du behov for professionel kedelrens? Så er du meget velkommen til at kontakte os.

Altid opdateret med de seneste teknikker og den gældende lovgivning

​Alle armaturer

Vi udfører det årlige eftersyn samt rensning af både vand- og røgside og kan samtidig gennemgå og renovere de fleste typer af ventiler, haner og andet armatur på stedet.

Er der brug for reel udskiftning, er vi leveringsdygtige i alle former for armaturer og tilbehør til damp- og varmekedler.

Har du nogle spørgsmål?

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden.